Ostatní služby

Vrtaná pilotáž - pilotáž o průměru 150, 250, 500 mm hloubená šnekovými vrtáky

Průzkumné vrty - vrty na jádro pro odběr vzorků

Ověření vydatnosti vrtu čerpací zkouškou - čerpací zkouška s dokumentací vypracovanou oprávněným odborníkem

Vyhledání vody - vyhledání vody se zárukou na hloubku a vydatnost, ručíme Vám za to, že naše studny budou sloužit dobře

Instalace čerpadel do vrtaných studní

Sanační vrty

Tamponování stávajících vrtů bentonitovou směsí

Perforování výstroje vrtaných studní - šíře perforace 0,8 mm.

Zemní práce pásovým minirypadlem