Ceník

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelné čerpadlo bez kolektorů - systém země-voda        900 Kč/m
Vrty pro tepelné čerpadlo včetně kolektorů - systém země-voda     1 000 Kč/m

Vrtané studny   

Vrtané studny pro odběr podzemní vody průměr 187mm, výstroj 125 mm     1 700 Kč/m
Vrtané studny pro odběr podzemní vody průměr 203mm, výstroj 140 mm     2 000 Kč/m
( + za každý metr vrtu v nesoudržných horninách 300 Kč/m k základní ceně vrtu)    

Vrtané studny pro odběr podzemní vody průměr 220mm, výstroj 160mm     2 200 Kč/m
( + za každý metr vrtu v nesoudržných horninách 500 Kč/m k základní ceně vrtu)

Ostatní

Betonová montážní šachta (skruže) + výkopové práce     10 000 Kč/ks
Plastová jímka + výkopové práce     13 000 Kč/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Dopravu neúčtujeme pouze v nejbližším okolí, jinak dle ujetých km.
Při více vrtech v jedné lokalitě poskytujeme slevy pouze na dopravu. U bytů a staveb splňujících podmínky sociálního bydlení lze účtovat DPH ve výši 15 %.

Ceník prací je platný od 1.7.2022 a platí pro objednání v roce 2022