Co nabízíme

Ukázky naší práce

Vrtané studny

Image 0 -

betonová šachta s dlažbou
Image 1 -

Image 2 -

možnost dopravy vrtné soupravy na špatně přístupné místo
Image 3 -

namontovaná technologie k vrtané stdni
Image 4 -

plastová jímka k vrtané studni
Image 5 -

skleník
Image 6 -

vrtání studny
Image 7 -

vrtání studny
Image 8 -

vrtání studny
Image 9 -

vrtání studny
Image 10 -

vrtání studny
Image 11 -

vrtání v nepřístupném místě
Image 12 -

vrtání ve skleníku
Image 13 -

vrtné práce
Image 14 -

vrtné práce
Image 15 -

vydatný zdroj vody

Vrtání v zimě

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Šnekové vrtání

Image 0 -

Geologický průzkum

Image 0 -


Tepelná čerpadla

Image 0 -

kolektor pro TČ
Image 1 -

montáž elektrotvarovek
Image 2 -

pokládka kolektoru od vrtu ke slučovací šachtě
Image 3 -

slučovací šachta
Image 4 -

svařování kolektoru
Image 5 -

svařování kolektoru pro TČ
Image 6 -

vrt pro TČ
Image 7 -

vrtání vrtu pro TČ
Image 8 -

vrtné pole pro TČ
Image 9 -

vrtné pole pro TČ
Image 10 -

vrtné práce
Image 11 -

vrtné práce
Image 12 -

vrtné práce
Image 13 -

vrtné práce
Image 14 -

zabentonitovaný vrt pro TČ
Image 15 -

zabentonitovaný vrt pro TČ

Montáž pískových filtrů do vrtu

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Bentonitování vtů pro TČ

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -


Těžko přístupný terén

Image 0 -

Vrtaná studna Hradčany
Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -