Co nabízíme

Ceník

vrty pro TČ včetně kolektorů ( jedna smyčka 40x3,7 RC ) - systém země-voda 900 Kč/m
vrty pro TČ včetně kolektorů ( dvě smyčky 32x2,9 RC ) - systém země-voda 950 Kč/m
vrtané studny pro odběr podz.vody průměr 187mm, výstroj 125 mm 1 400 Kč/m
vrtané studny pro odběr podz.vody průměr 205mm, výstroj 140 mm 1 700 Kč/m
vrtané studny pro odběr podz.vody průměr 220mm, výstroj 160mm 1 900 Kč/m
(+ za každý metr vrtu v nesoudržných horninách 300 Kč/m k základní ceně vrtu)
betonová montážní šachta (skruže) 9 000 Kč/ks
osazení vrtu plastovou jímkou + výkopové práce 12 000 Kč/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Dopravu neúčtujeme pouze v nejbližším okolí, jinak dle ujetých km. Při více vrtech v jedné lokalitě poskytujeme slevy pouze na dopravu. U bytů a staveb splňujících podmínky sociálního bydleníl lze účtovat DPH ve výši 15 %. 

Ceník prací je platný od 24.9.2018